Mitochondria i ich wpływ na organizm

Mitochondria i ich wpływ na organizm

Medycyna mitochondrialna zdefiniowała już jakiś czas temu znaczenie mitochondriów na nasz organizm. Tworzone są nowoczesne substancje mitochondrialne, w których jest magnez, cynk czy witamina b complex, a jednocześnie opracowane są diagnozy w zakresie “leczenia” mitochondriów

Mitochondria i ich znaczenie

Wiadomo, że mitochondria, czyli “stacje energetyczne” komórek odpowiedzialnych za oddychanie tlenem, są potomkami wewnątrzkomórkowych bakterii symbiotycznych. Mitochondria zachowały wiele typowych cech bakteryjnych, w tym na poziomie molekularnym. W szczególności translacja (synteza białek) w mitochondriach, podobnie jak bakterie, zawsze zaczyna się od specjalnego zmodyfikowanego aminokwasu – N-formylometioniny.

W archeonach i cytoplazmie eukariotów aminokwas ten nie jest wykorzystywany w syntezie białek. Dlatego obecność N-formylometioniny na końcu cząsteczki białka (lub na końcach krótszych cząsteczek – peptydów formylu powstających podczas rozkładu białek bakteryjnych) jest wiarygodnym wskaźnikiem obecności bakterii.

Innym ważnym znakiem mitochondriów jest obecność niemetylowanych regionów w mitochondrialnym DNA (mtDNA) zawierających nukleotydy C i G położone blisko siebie. W genomie jądrowym ssaków takie regiony DNA są zwykle metylowane, ale nie występuje to w bakteriach i mitochondriach.

Sposoby na wykrywanie infekcji

Te cechy molekularne są wykorzystywane przez układ odpornościowy do wykrywania infekcji bakteryjnych. Za ich rozpoznanie odpowiedzialne są polimorfojądrowe neutrofile (PMN), jedna z odmian białych krwinek wchodzących w skład układu odporności wrodzonej. Na powierzchni PMN znajdują się specjalne receptory, które rozpoznają bakteryjny DNA (zwany TLR9) i bakteryjne peptydy formylowe (receptory FPR1 są za to odpowiedzialne).